Garantie

GARANTIEVOORWAARDEN

Scooter & Scootmobielen

De fabrieksgarantie bestaat uit een dekking op de onderdelen en de batterijen met betrekking op fabricage fouten. De garantie bestaat uit vervanging van defecte onderdelen door foutieve fabricage, E-scooter & more zal deze onderdelen gratis vervangen. Eventueel arbeidsloon valt niet onder garantie en wordt dus niet vergoed tenzij anders is overeengekomen.

De garantie op uw product geldt niet voor schade en/-of defecten ten gevolge van normale slijtage, ondeskundig gebruik, aanrijdingen, gebrek aan onderhoud, opslag en transport, diefstal en vandalisme, overbelasting en milieu- en natuurrampen.

E-scooter & more geeft geen garantie op banden, frictie materiaal, v-snaren, zekeringen, rubbers, remblokken, kabels, plasticwerk, chromendelen, roestvorming en schade aan de lak, en verlichtings lampjes, tenzij anders is overeengekomen.

De scooter dient altijd in onderhoud te zijn geweest bij E-scooter & more en de onderhoudstermijnen dienen in acht genomen te zijn. ( Of bij een lokale gecertificeerde brommerzaak, maar bewijsbaar ) De garantie geldt gedurende 24 maanden of 6000 km, al naar gelang wat het eerste wordt bereikt.

Garantie geldt alleen als aan alle garantie voorwaarden is voldaan, bij normaal gebruik van het voertuig en indien klacht binnen garantie periode is gemeld aan E-scooter & more. Als aan alle garantievoorwaarden zijn voldaan, zal E-scooter & more alleen garantie geven op het defecte onderdelen niet op een volledig voertuig.

Accessoires (excl. Accu's)

Op al onze accessoires zit 24 maanden garantie.

Accu’s

Op de lithium-ion batterijen van E-scooter & more is de batterij garantie van toepassing. Deze garantie dekt de kosten van herstel of vervanging van de batterij bij fabricage fouten, mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. Als er sprake is van garantie, zal E-scooter & more de batterij herstellen dan wel vervangen door een nieuwe of gereviseerde batterij die een capaciteit heeft van minstens even groot is als de defecte batterij. De batterij garantie geldt gedurende 24 maanden of 6000 km, al naar gelang van wat het eerste word bereikt.

Op capaciteit van de accu zit een beperkte garantie. Na 24 maanden of 6000 km dient de accu nog 80% capaciteit te bezitten. Capaciteit kan door E-scooter and More gemeten worden.

Schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, aanrijdingen en werkzaamheden aan de batterij door andere dan E-scooter and more, valt dit niet onder batterij garantie. Ook Schade die ontstaat door gebruik van een ander acculader dan meegeleverd valt niet onder de garantie.

Garantie is op basis van “carry-in”. Dit wil zeggen dat wanneer men gebruik wil maken van de garantie het gekochte dient aan te bieden via de post of komt langsbrengen zodat wij kunnen bepalen of het onder de garantievoorwaarden valt. Mocht het geen garantie zijn dan zijn alle bijkomende kosten voor u rekening. Ook de retour-zendkosten zijn voor uw rekening. Mocht er spraken zijn van garantie dan zal datgene gerepareerd worden op kosten van ons.

Verder verwijzen we u op onze algemene voorwaarden.